7. Sınıf Matematik Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi Çalışma Kağıdı DersLig
7. Sınıf Matematik Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi Çalışma Kağıdı DersLig

Giriş

Matematik, öğrencilerin okul yılları boyunca karşılaştığı en önemli derslerden biridir. Özellikle temel matematik işlemlerinin öğrenilmesi, daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak daha karmaşık matematik sorularının çözümünde büyük bir rol oynar. Bu nedenle, tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, öğrenciler tarafından özellikle 7. sınıfta iyi bir şekilde öğrenilmelidir.

Tam Sayılarla Toplama İşlemi

Tam sayılarla toplama işlemi, matematikte temel bir işlemdir. Bu işlem, iki veya daha fazla tam sayının toplanmasıdır. Örneğin, 5 + 3 = 8 gibi bir işlem tam sayılarla toplama işlemidir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir: Örnek 1: 14 + 7 = ? Çözüm: 14 + 7 = 21 Örnek 2: -5 + 3 = ? Çözüm: -5 + 3 = -2 Örnek 3: -8 + (-3) = ? Çözüm: -8 + (-3) = -11

Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi

Tam sayılarla çıkarma işlemi, toplama işlemine benzer bir işlemdir. Bu işlem, bir sayıdan diğer bir sayının çıkarılmasıdır. Örneğin, 8 – 3 = 5 gibi bir işlem tam sayılarla çıkarma işlemidir. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir: Örnek 1: 12 – 8 = ? Çözüm: 12 – 8 = 4 Örnek 2: -7 – 3 = ? Çözüm: -7 – 3 = -10 Örnek 3: -6 – (-4) = ? Çözüm: -6 – (-4) = -2

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Kombine Edilmesi

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri, bazen bir arada kullanılır. Bu durumda, öncelik sırasına uyulmalıdır. Öncelikle parantez içindeki işlemler yapılır, sonra çarpma ve bölme işlemi yapılır ve son olarak toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir: Örnek 1: 5 – (3 + 2) = ? Çözüm: 5 – (3 + 2) = 5 – 5 = 0 Örnek 2: 4 + 3 x 2 – 5 = ? Çözüm: 4 + 6 – 5 = 5

Sonuç

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, matematikte temel bir işlemdir. Özellikle 7. sınıf öğrencileri için önemlidir çünkü daha karmaşık matematik sorularının temelini oluşturmaktadır. Bu yazıdaki örnekler, öğrencilerin tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.