IFCLAUSES TYPE 3 Grammar and vocabulary, English grammar worksheets
IFCLAUSES TYPE 3 Grammar and vocabulary, English grammar worksheets

İngilizce öğrenirken, dilbilgisi konuları arasında koşullu cümleler veya “if clauses” önemli bir yere sahiptir. Koşullu cümleler, bir şartın gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçları ifade etmek için kullanılır. Bu yazıda, “If Clauses Type 3” konusuna odaklanacağız ve örnek cümleler sunacağız.

If Clauses Type 3 Nedir?

“If Clauses Type 3”, geçmişte gerçekleşmemiş bir olayın, şimdiki zamanda nasıl bir sonuç doğuracağını ifade etmek için kullanılır. Bu tip koşullu cümlelerde, “If” bağlacından sonra geçmiş zaman, sonuç bağlacından sonra ise “would have” ve fiilin üçüncü hali kullanılır.

Örnek Cümleler

İşte “If Clauses Type 3” ile ilgili örnek cümleler:

Cümle 1: If I had studied harder in high school, I would have gotten into a better university.

Bu cümlede, geçmişte gerçekleşmemiş bir olaydan bahsediliyor. Eğer lise döneminde daha çok çalışmış olsaydım, şimdi daha iyi bir üniversiteye gitmiş olurdum.

Cümle 2: If he had taken the job offer, he would have earned more money.

Bu cümlede, geçmişte gerçekleşmemiş bir olayın sonucu ifade ediliyor. Eğer iş teklifini kabul etseydi, daha fazla para kazanırdı.

Cümle 3: If we had left earlier, we would have arrived on time.

Bu cümlede, geçmişte yapılmayan bir eylemin sonucunun ne olacağı ifade ediliyor. Eğer daha erken çıksaydık, zamanında varmış olurduk.

Cümle 4: If they had listened to my advice, they wouldn’t have made that mistake.

Bu cümlede, geçmişte yapılmayan bir eylemin sonucu ifade ediliyor. Eğer benim tavsiyeme kulak vermiş olsalardı, o hatayı yapmazlardı.

Cümle 5: If she had known the truth, she wouldn’t have been so upset.

Bu cümlede, geçmişte gerçekleşmemiş bir olayın sonucu ifade ediliyor. Eğer gerçeği bilsaydı, o kadar üzgün olmazdı.

Sonuç

“If Clauses Type 3” koşullu cümleleri, geçmişteki bir olayın bugüne nasıl bir etkisi olabileceğini ifade etmek için kullanılır. Bu tip cümlelerde, “If” bağlacından sonra geçmiş zaman, sonuç bağlacından sonra ise “would have” ve fiilin üçüncü hali kullanılır. Örnek cümlelerle konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.