İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Oluşturulur?
İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Oluşturulur?

Ihraç Kayıtlı Satış Muhasebe Kaydı Örneği

Ihraç Kayıtlı Satış Nedir?

Ihraç kayıtlı satış, Türkiye’deki bir firmanın, Türkiye’den çıkacak olan bir malın ihracatını gerçekleştirmesi durumunda uygulanan bir vergi muafiyeti sistemidir. Bu sistemde, malın ihracatı sırasında KDV (Katma Değer Vergisi) uygulanmaz ve firmanın satışı vergi mükellefi olan bir yabancı müşteriye yapması gerekmektedir.

Ihraç Kayıtlı Satış Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Ihraç kayıtlı satış muhasebe kaydı yapılırken, firmanın fatura düzenlemesi gerekmektedir. Bu fatura üzerinde KDV oranı %0 olarak belirtilir ve ihracatın gerçekleştiği tarih, müşterinin adı ve adresi gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, muhasebe kaydında da ihracatın gerçekleştiği tarih, fatura numarası, müşteri adı ve adresi, satış tutarı, KDV tutarı (0 TL) ve net satış tutarı yer alır. Bu kayıt, “Satışlar” hesabı alacak, “KDV” hesabı borç olarak kaydedilir.

Ihraç Kayıtlı Satış Muhasebe Kaydı Örneği

Bir örnek vermek gerekirse, XYZ Ltd. Şti. adlı bir Türk firması, Almanya’da bulunan bir müşterisine 100.000 Euro değerinde bir mal satmıştır. Bu satışın ihracat kapsamında olduğu için KDV uygulanmamaktadır. Firmanın fatura düzenleyerek müşterisine gönderdiği faturada KDV oranı %0 olarak belirtilmiştir. Muhasebe kaydı yapılırken ise, satış tutarı olan 100.000 Euro “Satışlar” hesabı alacak, KDV tutarı olan 0 TL ise “KDV” hesabı borç olarak kaydedilir.

İhracatın Vergisel Yükümlülükleri Nelerdir?

İhracat yapan firmaların vergisel yükümlülükleri, ihracatın yapıldığı ülkenin vergi mevzuatına göre değişebilir. Ancak Türkiye’deki ihracat yapan firmaların KDV yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, ihracatın yapıldığı ülkenin vergi mevzuatına göre, firmanın ödemesi gereken vergiler de değişebilir.

Ihraç Kayıtlı Satışın Avantajları Nelerdir?

Ihraç kayıtlı satışın en önemli avantajı, ihracat yapan firmanın KDV ödemek zorunda olmamasıdır. Bu sayede, firmanın maliyetleri düşer ve rekabet gücü artar. Ayrıca, ihracatın yapıldığı ülkelerdeki vergi mevzuatına göre farklılık gösteren vergi oranları nedeniyle, ihracat yaparak vergi avantajından yararlanmak da mümkündür.

Örnek 2: İhraç Kayıtlı Satış Muhasebe Kaydı

Bir diğer örnek vermek gerekirse, ABC Ltd. Şti. adlı bir Türk firması, İngiltere’de bulunan bir müşterisine 50.000 Sterlin değerinde bir mal satmıştır. Bu satışın ihracat kapsamında olduğu için KDV uygulanmamaktadır. Firmanın fatura düzenleyerek müşterisine gönderdiği faturada KDV oranı %0 olarak belirtilmiştir. Muhasebe kaydı yapılırken ise, satış tutarı olan 50.000 Sterlin “Satışlar” hesabı alacak, KDV tutarı olan 0 TL ise “KDV” hesabı borç olarak kaydedilir.