MEB LGS Örnek Soruları Sözel Bölüm Testi Çöz Kasım Ayı 20182019 Test Çöz
MEB LGS Örnek Soruları Sözel Bölüm Testi Çöz Kasım Ayı 20182019 Test Çöz

Meb Lgs Örnek Sorular Sayısal Çözümleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin liseye kayıt olabilmeleri için girdiği bir sınavdır. Bu sınavda öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi derslerden soruları cevaplamak zorundadırlar. Sınavda başarılı olan öğrenciler, istedikleri liselere yerleştirilirler. Ancak sınavda başarılı olmak için öğrencilerin çok çalışması ve doğru stratejiler uygulaması gerekmektedir.

Meb Lgs Örnek Sorular Sayısal Çözümleri Nedir?

Meb Lgs Örnek Sorular Sayısal Çözümleri, öğrencilere LGS’de karşılaşabilecekleri soruları ve bu soruların sayısal çözümlerini sunan bir kaynaktır. Bu kaynak, öğrencilerin sınavda karşılaşabilecekleri soru tiplerini görmelerine ve bunlarla ilgili stratejileri öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca öğrenciler, bu kaynak sayesinde hangi konulardan ne kadar soru çıkabileceğini de öğrenebilirler.

Meb Lgs Örnek Sorular Sayısal Çözümleri Nasıl Kullanılır?

Meb Lgs Örnek Sorular Sayısal Çözümleri, öğrencilerin sınav öncesinde çalışmaları gereken bir kaynaktır. Öğrenciler, bu kaynakta yer alan soruları çözerek hem konu tekrarı yapabilirler hem de soru tiplerini öğrenebilirler. Ayrıca soruların sayısal çözümlerini de inceleyerek, benzer sorularla karşılaştıklarında nasıl bir yol izleyeceklerini öğrenebilirler.

Örnek 1:

Bir üçgenin iki kenarı 7 cm ve 9 cm, aralarındaki açısının ölçüsü ise 60 derecedir. Bu üçgenin alanı kaç cm²’dir?

Çözüm:

 • Verilen iki kenarı kullanarak üçgenin taban uzunluğunu bulalım:
 • a² + b² = c² (Pisagor Teoremi)
 • 7² + 9² = c²
 • 49 + 81 = c²
 • 130 = c²
 • c ≈ 11,4 cm
 • Üçgenin taban uzunluğu 11,4 cm’dir.
 • Üçgenin alanını hesaplayalım:
 • A = (1/2) * b * h
 • A = (1/2) * 7 * 9 * sin(60º)
 • A ≈ 22,9 cm²

Örnek 2:

Bir çemberin çevresi 44π cm ise, yarıçapı kaç cm’dir?

Çözüm:

 • Çemberin çevresi C = 2πr formülü ile hesaplanır.
 • Verilen çemberin çevresi 44π cm ise:
 • 44π = 2πr
 • r = 22 cm
 • Çemberin yarıçapı 22 cm’dir.

Sonuç

Meb Lgs Örnek Sorular Sayısal Çözümleri, öğrencilerin LGS’de başarılı olmaları için önemli bir kaynaktır. Bu kaynak, öğrencilere sınavda karşılaşabilecekleri soruları, soru tiplerini ve çözüm yöntemlerini öğretir. Öğrenciler, bu kaynak sayesinde sınavda daha rahat ve özgüvenli bir şekilde soruları çözebilirler.