Ssk lı çalışan görev yeri belgesi örneği
Ssk lı çalışan görev yeri belgesi örneği

Iş Kanunu 28 Madde Çalışma Belgesi Örneği

İş Kanunu 28 Madde Nedir?

İş Kanunu 28. madde, işçinin işveren tarafından yazılı olarak verilen, çalıştığı işin türünü, işin başlangıç ve bitiş tarihlerini, çalışma süresini, ücreti ve diğer hakları içeren bir belgeye sahip olma hakkını düzenlemektedir. Bu belge, işçinin işyerindeki haklarını ve çalışma koşullarını korumak amacıyla gereklidir.

İş Kanunu 28. maddeye göre, çalışma belgesi işveren tarafından düzenlenip işçiye verilmelidir. İşveren, çalışma belgesini işe alınmadan önce veya işe başladıktan sonraki ilk 2 ay içinde vermekle yükümlüdür. Ayrıca, çalışma belgesinde işçinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, medeni hal, adresi, sigorta numarası, işe başlama tarihi ve işin türü de yer almalıdır.

Çalışma Belgesi Örneği Nasıl Olmalıdır?

Çalışma belgesi örneği, işveren tarafından hazırlanıp imzalanarak işçiye verilir. Çalışma belgesi örneği, işçinin işyerindeki haklarını ve çalışma koşullarını gösterir. Çalışma belgesi örneğinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • İşçinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, medeni hal, adresi, sigorta numarası
  • İşe başlama tarihi
  • Çalıştığı işin türü
  • İşin başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Çalışma süresi
  • Ücreti ve diğer hakları
  • İşverenin adı, unvanı, adresi ve telefon numarası

Aşağıda, iş kanunu 28 madde çalışma belgesi örneği için bir örnek verilmiştir:

Çalışma Belgesi Örneği

Çalışma Belgesi Örneği Neden Önemlidir?

Çalışma belgesi örneği, işçinin işverenle olan sözleşmesinin bir parçasıdır ve işçinin işyerindeki haklarını ve çalışma koşullarını korumak için gereklidir. İşçi, çalışma belgesi örneği olmadan, işverenin kendisine verdiği sözlü bilgilere güvenmek zorunda kalabilir ve bu da işçinin mağdur olmasına neden olabilir.

Ayrıca, çalışma belgesi örneği işçinin iş arama sürecinde de önemlidir. İşverenler, iş başvurusu yaparken çalışma belgesi örneği talep edebilirler. Bu nedenle, işçinin çalışma belgesi örneği olması, iş arama sürecinde avantaj sağlayabilir.

Çalışma Belgesi Örneği Nasıl Alınır?

İşverenler, çalışma belgesi örneğini işçiye vermekle yükümlüdürler. Ancak, işveren çalışma belgesi örneğini vermezse, işçi bu belgeyi talep edebilir ve işverenin bu talebi reddetme hakkı yoktur. İşveren, çalışma belgesi örneğini işçiye vermekle yükümlüdür ve bu belgeyi düzenlemek ve vermek için herhangi bir ücret talep edemez.

Çalışma Belgesi Örneği Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Çalışma belgesi örneği, işçinin çalıştığı süre boyunca geçerlidir. İşçi, iş değiştirdiğinde yeni işverenine çalışma belgesi örneğini göstermekle yükümlüdür.

Çalışma Belgesi Örneği Nasıl Kontrol Edilir?

Çalışma belgesi örneği, işveren tarafından hazırlanıp imzalandığı için doğruluğu konusunda işçi tarafından kontrol edilebilir. İşçi, çalışma belgesi örneğinde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Eğer herhangi bir yanlışlık veya eksiklik varsa, işçi işverene başvurarak düzeltme yapılmasını talep edebilir.

İş Kanunu 28 Madde Çalışma Belgesi Örneği Örnekleri

Aşağıda, iş kanunu 28 madde çalışma belgesi örneği için iki örnek verilmiştir:

Çalışma Belgesi Örneği Örnek 1

Çalışma Belgesi Örneği Örnek 1

Çalışma Belgesi Örneği Örnek 2

Çalışma Belgesi Örneği Örnek 2