1. DERECEDEN DENKLEMLER 2 Şenol Hoca YouTube
1. DERECEDEN DENKLEMLER 2 Şenol Hoca YouTube

2 Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Örnekler

2 dereceden 1 bilinmeyenli denklemler, genellikle matematik derslerinde öğrencilerin karşılaştığı bir konudur. Bu tür denklemler, genellikle aşağıdaki formatta yazılır:

ax² + bx + c = 0

Burada, a, b ve c sabitlerdir ve x ise bilinmeyen değişkendir. Bu denklemlerin çözümü için birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Aşağıda, 2 dereceden 1 bilinmeyenli denklemler örnekler ile açıklanacaktır.

Örnek 1

2x² + 5x – 3 = 0 denklemini çözmek için, öncelikle denklemin discriminantını hesaplamamız gerekiyor. Discriminant, b² – 4ac formülü ile hesaplanır. Bu örnekte, a = 2, b = 5 ve c = -3 olduğundan:

b² – 4ac = 5² – 4(2)(-3) = 49

Discriminantın pozitif olması, denklemin iki reel kökü olduğunu gösterir. Kökleri bulmak için ise aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

x = (-b ± √(b² – 4ac)) / 2a

Bu örnekte, a = 2, b = 5 ve c = -3 olduğundan:

x = (-5 ± √49) / 4 = (-5 ± 7) / 4

Yani, denklemin kökleri:

x1 = -3/2

x2 = 1/2

Örnek 2

x² + 4x + 4 = 0 denklemini çözmek için, denklemi aşağıdaki şekilde yeniden yazabiliriz:

(x + 2)² = 0

Burada, denklemin sol tarafındaki terimleri toplamak için kare tamamlama yöntemini kullandık. Denklemin çözümü ise:

x + 2 = 0

x = -2

Bu örnekte, denklemin yalnızca bir reel kökü vardır.

Sonuç

2 dereceden 1 bilinmeyenli denklemler, matematikte önemli bir konudur ve hayatımızda birçok alanda kullanılır. Bu denklemlerin çözümü için farklı yöntemler kullanılabilir ve her denklem farklı olabilir. Ancak, bu örneklerde gösterildiği gibi, denklemleri çözmek için sabırlı ve dikkatli olmak önemlidir.

Umarız bu makale, 2 dereceden 1 bilinmeyenli denklemler hakkında biraz daha bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.