İŞÇİNİN ÜCRET ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ (Haklı nedenle fesih) Av. Ezgi
İŞÇİNİN ÜCRET ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ (Haklı nedenle fesih) Av. Ezgi

Işçinin Haklı Nedenle Fesih Ihtarname Örneği – Haber, İpuçları, İnceleme ve Eğitici Blog

İşveren tarafından yapılan haksız işlemler, işçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanmasına neden olabilir. Ancak, bu durumda işçinin işverene bir ihtarname göndererek haklı nedenle fesih yapacağını bildirmesi gerekmektedir. Bu yazımızda, işçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneğini inceleyeceğiz.

Işçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir. Haklı nedenle fesih hakkı, işveren tarafından yapılan haksız işlemler veya işçinin haklı sebepleri nedeniyle ortaya çıkar. İşçi, haklı nedenle fesih hakkını kullanmadan önce işverene bir ihtarname göndermelidir.

Ihtarname Nedir?

Ihtarname, bir kişinin diğerine bir davranışta bulunmasını istediği resmi bir bildirimdir. İhtarname, haklı nedenle fesih hakkının kullanılması için de gereklidir. İşçi, ihtarname ile işverene haklı nedenle fesih yapacağını bildirir ve işverene bir süre tanır. Bu süre içinde işveren sorunu çözmezse, işçi haklı nedenle fesih yapabilir.

Işçinin Haklı Nedenle Fesih Ihtarname Örneği

Aşağıda, işçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği verilmiştir:

Sayın İşveren,

Bu ihtarname ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğimi bildirmek istiyorum. Haklı nedenlerim aşağıda belirtilmiştir:

Sizlere yönelik bu kararımı almamda etkili olan sebepler aşağıda belirtilmiştir:

Bu sebeplerden dolayı iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkımı kullanıyorum. Sözleşmenin feshedileceği tarih itibariyle tüm haklarımı talep edeceğimi bildiririm.

Saygılarımla,

İmza

Örnek Uygulama

Aşağıdaki örnekte, işçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği kullanarak işverene bildirdiği durum görülmektedir:

İşçi, işveren tarafından sürekli olarak mobbinge maruz kalmaktadır. İşveren, işçiyi aşağılamakta, işten çıkarmakla tehdit etmekte ve iş yükünü arttırmaktadır. İşçi, bu durumdan dolayı iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmeye karar verir ve işverene bir ihtarname gönderir. İhtarname ile işverene, mobbinge maruz kalmaktan dolayı iş sözleşmesini feshettiğini bildirir ve işverene bir süre tanır. Süre içinde işveren sorunu çözmezse, işçi haklı nedenle fesih yapar ve tüm haklarını talep eder.

İşçinin haklı nedenle fesih ihtarname örneği, işçilerin haklarını korumalarına yardımcı olur. İşçiler, haklı nedenle fesih hakkını kullanmadan önce bir ihtarname göndererek işverene sorunu çözme fırsatı tanımalıdır.