İşçi Ve İşveren Arasındaki İş Sözleşmesinde Doğan Rekabet Yasağında
İşçi Ve İşveren Arasındaki İş Sözleşmesinde Doğan Rekabet Yasağında

İşçi İşveren Rekabet Yasağı Nedir?

İşçi işveren rekabet yasağı, bir iş sözleşmesi sırasında işverenin, işçinin işten ayrılmasından sonra belirli bir süre boyunca benzer bir işte çalışmasını engellemek için kullandığı bir yasal araçtır. Bu yasa, işverenlerin işçilerinin işten ayrıldıktan sonra işlerine rakip olmalarını önlemeye yardımcı olur.

İşçi İşveren Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir?

İşçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi, işverenin işçiye, işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre boyunca benzer bir işte çalışmaması için taahhüt etmesini sağlayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, işverenin işçilerinin işten ayrıldıktan sonra işlerine rakip olmalarını önlemek için kullanılır.

İşçi İşveren Rekabet Yasağı Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki örnek, bir işverenin işçiyle işçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi imzalamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır: İşveren ve işçi arasında aşağıdaki hükümler doğrultusunda işçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi imzalanmıştır: 1. İşçi, işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre boyunca benzer bir işte çalışmayacaktır. 2. İşçi, işverenin rakibi olan herhangi bir şirkette çalışmayacaktır. 3. İşçi, işverenin müşterilerine veya iş ortaklarına benzer ürünler veya hizmetler sunmayacaktır. 4. İşçi, işverenin iş sırlarını veya müşteri bilgilerini ifşa etmeyecektir. 5. İşçinin işten ayrılması durumunda, işveren işçiye belirli bir miktar tazminat ödeyecektir.

Örnek 1: İşçi İşveren Rekabet Yasağı Sözleşmesi Örneği

Bir reklam ajansı, bir grafik tasarımcısı işe almak istiyor. Grafik tasarımcısının işverene benzer bir işte çalışmamasını sağlamak için işveren, işçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi imzalatmak istiyor. Sözleşme şu şekildedir: İşveren ve işçi arasında aşağıdaki hükümler doğrultusunda işçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi imzalanmıştır: 1. İşçi, işten ayrıldıktan sonra bir yıl boyunca benzer bir işte çalışmayacaktır. 2. İşçi, işverenin rakibi olan herhangi bir reklam ajansında çalışmayacaktır. 3. İşçi, işverenin müşterilerine veya iş ortaklarına benzer ürünler veya hizmetler sunmayacaktır. 4. İşçi, işverenin iş sırlarını veya müşteri bilgilerini ifşa etmeyecektir. 5. İşçinin işten ayrılması durumunda, işveren işçiye 10.000 TL tazminat ödeyecektir.

Örnek 2: İşçi İşveren Rekabet Yasağı Sözleşmesi Örneği

Bir yazılım şirketi, bir yazılım mühendisi işe almak istiyor. Yazılım mühendisinin işverene benzer bir işte çalışmamasını sağlamak için işveren, işçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi imzalatmak istiyor. Sözleşme şu şekildedir: İşveren ve işçi arasında aşağıdaki hükümler doğrultusunda işçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi imzalanmıştır: 1. İşçi, işten ayrıldıktan sonra iki yıl boyunca benzer bir işte çalışmayacaktır. 2. İşçi, işverenin rakibi olan herhangi bir yazılım şirketinde çalışmayacaktır. 3. İşçi, işverenin müşterilerine veya iş ortaklarına benzer ürünler veya hizmetler sunmayacaktır. 4. İşçi, işverenin iş sırlarını veya müşteri bilgilerini ifşa etmeyecektir. 5. İşçinin işten ayrılması durumunda, işveren işçiye 15.000 TL tazminat ödeyecektir.

Sonuç

İşçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi, işverenlerin işçilerinin işten ayrıldıktan sonra işlerine rakip olmalarını önlemek için kullandığı bir yasal araçtır. İşçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi, işverenlerin işçilerinin işten ayrıldıktan sonra rakip işlerde çalışmalarını engelleyerek işverenlerin iş sırlarını korumasına yardımcı olur. Yukarıdaki örnekler, işverenlerin işçilerinin işten ayrıldıktan sonra benzer işlerde çalışmalarını engellemek için kullanabilecekleri birkaç farklı işçi işveren rekabet yasağı sözleşmesi örneği sunmaktadır.