KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRENKLERİ,EV,DÜKKAN,ARAÇ
KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRENKLERİ,EV,DÜKKAN,ARAÇ

Kira Sözleşmesi Feshi Ve Ibraname Örneği

Kira sözleşmeleri, kiracı ve ev sahibi arasındaki önemli bir anlaşmadır. Bu sözleşmeler, belirli bir süre boyunca kiracının ev sahibinin mülkünde kalmasını sağlar. Ancak bazen kiracının bu sözleşmeyi feshetmesi gerekebilir. Bu noktada, kira sözleşmesi feshi ve ibraname örneği önemli bir rol oynar.

Kira Sözleşmesi Feshi

Kiracı, kira sözleşmesini feshetmek istediğinde, ev sahibine bir bildirim göndermelidir. Bu bildirim, sözleşmenin feshedileceği tarihi belirlemelidir. Kiracının, sözleşmenin feshedilmesinden önce belirli bir süre önceden haber vermesi gerekebilir. Bu süre, sözleşmede belirtilen özel bir madde ile belirlenebilir.

Bununla birlikte, kira sözleşmesinin feshedilmesi, ev sahibinin onayına tabidir. Ev sahibi, sözleşmenin feshedilmesini kabul etmeyebilir ve kiracının, sözleşmenin süresi boyunca kalan kira bedelini ödemesini talep edebilir. Bu nedenle, sözleşmede öngörülen fesih şartlarına uyulması önemlidir.

Kira Sözleşmesi Feshi İbraname Örneği

Kira sözleşmesi feshi ibraname örneği, kiracının sözleşmeyi feshetme talebini yazılı olarak belirttiği bir belgedir. Bu belge, ev sahibine teslim edilir ve sözleşmenin feshedildiğine dair bir kanıt olarak kullanılır.

Aşağıda, kira sözleşmesi feshi ibraname örneği verilmiştir:

İşbu ibraname ile, aşağıda belirtilen kira sözleşmesinin, tarafların karşılıklı anlaşması ile feshedildiğini beyan ederim.

Kira Sözleşmesi Sahibi: [EVSahibiAdı]

Kiracı: [KiracıAdı]

Adres: [Adres]

Kira Sözleşmesi Tarihi: [Tarih]

Kira Sözleşmesi Süresi: [Süre]

Fesih Tarihi: [FesihTarihi]

Taraflar, sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmıştır. Kiracı, sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar kiralama bedelini tam olarak ödeyecektir. Taraflar, sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle birbirlerine herhangi bir iddia veya talepte bulunamazlar.

Ibraname Örneği

Ibraname, kiracının ev sahibine olan borçlarının tamamının ödendiğine dair bir belgedir. Bu belge, ev sahibinin kiracıya karşı herhangi bir yasal işlem yapmasını engeller. Kiracı, ibraname belgesini ödeme yaptıktan sonra ev sahibine teslim etmelidir.

Ibraname Örneği

Aşağıda, ibraname örneği verilmiştir:

İşbu ibraname ile, [KiracıAdı] adına kayıtlı olan [Adres] adresindeki daire için olan borçların tamamının ödendiğini beyan ederim.

Ödenen Tutar: [Tutar]

Ödeme Tarihi: [Tarih]

Bu belge, ev sahibine sunulmak üzere [KiracıAdı] tarafından imzalanmıştır.

Sonuç

Kira sözleşmesi feshi ve ibraname örneği, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. Kiracı, sözleşmeyi feshetmek istediğinde, belirli kurallara uyarak hareket etmelidir. Ayrıca, borçların ödenmesi durumunda, ibraname belgesi sunarak yasal işlemlerden korunabilir.