Öğrenci İzin Dilekçesi örnek, şablon Word ve PDF
Öğrenci İzin Dilekçesi örnek, şablon Word ve PDF

Okulların düzenlediği geziler, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Ancak bu gezilerin düzenlenmesi için velilerin izin belgesi imzalaması gerekmektedir. Bu yazımızda, “Okul Gezisi Veli Izin Belgesi Örneği” hakkında bilgi vereceğiz.

Neden Veli İzin Belgesi Gereklidir?

Okulların düzenlediği gezilerde öğrenciler, okulun dışındaki ortamlarda bulunurlar. Bu nedenle, velilerin çocuklarının güvenliği açısından bu gezilere izin verip vermemeleri önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin okul dışındaki ortamlarda davranışları da okulun itibarını etkileyebilir. Bu nedenle, okullar velilerden izin belgesi istemektedir.

Okul Gezisi Veli Izin Belgesi Nasıl Hazırlanır?

Okul gezisi veli izin belgesi, okul yönetimi tarafından hazırlanır ve velilere sunulur. Bu belgede, okulun adı, gezinin nereye yapılacağı, tarihleri, öğrencilerin kimlik bilgileri ve velilerin imza bilgileri yer alır. Belge, kaşe ve imza ile onaylanır.

Örnek 1:

Okul Gezisi Veli İzin Belgesi

Ben, [VELİ ADI SOYADI], [ÖĞRENCİ ADI SOYADI]’nin velisi olarak, okulun düzenlediği [GEZİ YERİ] gezisine katılmasına izin veriyorum. Gezi, [GEZİ TARİHLERİ] tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrencim [ÖĞRENCİ ADI SOYADI]’nin kimlik bilgileri aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenci Adı: [ÖĞRENCİ ADI]
  • Öğrenci Soyadı: [ÖĞRENCİ SOYADI]
  • T.C. Kimlik Numarası: [ÖĞRENCİ T.C. KİMLİK NUMARASI]

İşbu belge, veli tarafından imzalanarak okula teslim edilecektir.

Örnek 2:

Okul Gezisi Veli İzin Belgesi

Ben, [VELİ ADI SOYADI], [ÖĞRENCİ ADI SOYADI]’nin velisi olarak, okulun düzenlediği [GEZİ YERİ] gezisine katılmasına izin veriyorum. Gezi, [GEZİ TARİHLERİ] tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrencim [ÖĞRENCİ ADI SOYADI]’nin kimlik bilgileri aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenci Adı: [ÖĞRENCİ ADI]
  • Öğrenci Soyadı: [ÖĞRENCİ SOYADI]
  • T.C. Kimlik Numarası: [ÖĞRENCİ T.C. KİMLİK NUMARASI]

Ayrıca, öğrencimin sağlık durumu hakkında bilgi sahibiyim ve gerekli önlemlerin alınacağından eminim. Bu nedenle, öğrencimin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olan okul yönetimine gerekli bilgileri vermeyi kabul ediyorum.

İşbu belge, veli tarafından imzalanarak okula teslim edilecektir.

Sonuç

Okulların düzenlediği geziler, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Ancak bu gezilerin düzenlenmesi için velilerin izin belgesi imzalaması gerekmektedir. “Okul Gezisi Veli Izin Belgesi Örneği” hakkında bilgi verdiğimiz yazımızda, örnek belgeleri de paylaştık. Okul gezilerine katılan öğrencilerin güvenliği için velilerin bu belgeyi imzalaması önemlidir.