evrak çantası bezelye önleme sokak aydınlatma dilekçe örneği urgan
evrak çantası bezelye önleme sokak aydınlatma dilekçe örneği urgan

Resmi Mühür İsteme Üst Yazı Örneği

Giriş

Bir resmi mühür, kurumsal işlerde oldukça önemli bir yere sahiptir. Resmi belgelerin imzalanması, onaylanması ve tescili için kullanılır. Resmi mühür isteme işlemi de oldukça önemlidir ve özenle hazırlanması gereken bir belgedir. Bu yazıda, resmi mühür isteme üst yazısı nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilmelidir gibi konuları ele alacağız.

Resmi Mühür İsteme Üst Yazısı Örneği

Aşağıda yer alan örnek resmi mühür isteme üst yazısı, kurumsal işlerde kullanılabilecek bir örnek niteliğindedir:

Örnek Resmi Mühür İsteme Üst Yazısı

Sayın Yetkili,

İlgili mevzuat gereği, şirketimiz adına resmi mühür alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, tarafınızca hazırlanarak imzalanan resmi mühür temin belgesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu belge kapsamında, aşağıda belirtilen evrakların hazırlanarak tarafımıza teslim edilmesini rica ederiz:

  • Resmi mühür temin belgesinin orijinal nüshası
  • Şirket yetkililerinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Şirketin vergi dairesi kayıt belgesi fotokopisi
  • Şirketin imza sirküleri fotokopisi
  • Resmi mühür kullanma yetkisi olan kişilerin imza beyannamesi

Belgelerin tarafımıza en kısa sürede ulaştırılması önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

Şirket Adı

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Resmi mühür isteme üst yazısı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

  • Üst yazıda resmi bir dil kullanılmalıdır.
  • Belgelerin tamamı eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır.
  • Belgelerin asılları veya onaylı suretleri istenebilir.
  • Belgelerin teslim edilme şekli ve adresi belirtilmelidir.
  • Belgelerin teslim tarihleri belirtilmelidir.

Sonuç

Resmi mühür isteme üst yazısı, kurumsal işlerde oldukça önemli bir belgedir. Özenle hazırlanması ve dikkatli bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan örnek resmi mühür isteme üst yazısı ve dikkat edilmesi gereken noktalar, işlemin doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır.