Past Continuous Tense Definition, Useful Rules and Examples • 7ESL
Past Continuous Tense Definition, Useful Rules and Examples • 7ESL

Past Continuous Tense Örnek Soru Cümleleri

Past Continuous tense, geçmişte devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, bir anda gerçekleşmeyen, uzun süren eylemleri anlatmak için kullanılır. İngilizce’de Past Continuous tense, “was/were + V-ing” şeklinde oluşturulur. Bu tense ile ilgili örnek soru cümleleri aşağıda verilmiştir.

Olumlu Soru Cümleleri

Past Continuous tense ile olumlu soru cümleleri oluşturmak için “was/were” yardımcı fiilleri ile özne ve eylemin “-ing”li hali kullanılır. Örnek soru cümleleri şu şekildedir:

Örnekler:

– Were you studying when I called you?

– Was she watching TV when you arrived?

– Were they playing basketball at the park?

– Was he working on his project all night?

Olumsuz Soru Cümleleri

Olumsuz soru cümleleri oluşturmak için, “was/were” yardımcı fiilleri ile özne ve eylemin “-ing”li hali kullanılır ve cümle sonuna “not” eklenir. Örnek soru cümleleri şu şekildedir:

Örnekler:

– Wasn’t she playing tennis with her friends?

– Weren’t they studying for the exam last night?

– Wasn’t he working on his car in the garage?

– Weren’t you watching a movie when I called?

Varlıklı Olumlu Soru Cümleleri

Bu cümleler, “was/were” yardımcı fiilleri ile özne ve eylemin “-ing”li hali kullanılarak oluşturulur. Ancak, bu cümlelerin sonuna “not” eklenmez ve cümle sonuna soru işareti konulmaz. Örnek soru cümleleri şu şekildedir:

Örnekler:

– Were they eating pizza for dinner?

– Was she reading a book in the park?

– Were you watching TV at 9 o’clock last night?

– Was he playing video games when you arrived?

Varlıklı Olumsuz Soru Cümleleri

Bu cümleler, “was/were” yardımcı fiilleri ile özne ve eylemin “-ing”li hali kullanılarak oluşturulur. Ancak, bu cümlelerin sonuna “not” eklenir ve cümle sonuna soru işareti konulmaz. Örnek soru cümleleri şu şekildedir:

Örnekler:

– Wasn’t he sleeping when you called him?

– Weren’t they watching a movie at the cinema?

– Wasn’t she listening to music in her room?

– Weren’t you cooking dinner when I arrived?

Yukarıda verilen örnekler, Past Continuous tense’in soru cümleleri hakkında bilgi vermektedir. Bu tense, İngilizce öğrenirken önemli bir konudur ve sık sık kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu tense’i öğrenmek ve kullanmak, İngilizce öğreniminde önemli bir adımdır.