Present Perfect Continuous Tense in English English Study Here
Present Perfect Continuous Tense in English English Study Here

Giriş

İngilizce öğrenirken, Present Perfect Continuous Tense (Şimdiki Tamamlanmış Süreklilik Zamanı) sıklıkla karşımıza çıkan bir konudur. Bu zaman, bir eylemin geçmişte başladığını ve hala devam ettiğini, hatta belki de gelecekte de devam edeceğini ifade eder. Bu yazıda, sizlerle Present Perfect Continuous Tense hakkında daha fazla bilgi paylaşacak ve örnek cümleler sunacağız.

Present Perfect Continuous Tense Nedir?

Present Perfect Continuous Tense, bir eylemin geçmişte başladığını ve hala devam ettiğini ifade eder. Bu zaman, -ing eki ile fiilin present perfect haline eklenir. Örneğin, “I have been studying English for 3 years” cümlesinde, “have been studying” Present Perfect Continuous Tense’dir.

Present Perfect Continuous Tense Kullanımı

Present Perfect Continuous Tense, aşağıdaki durumlarda kullanılır: 1. Bir eylemin geçmişte başladığını ve hala devam ettiğini ifade etmek için. Örnek: I have been living in Istanbul for 5 years. 2. Bir eylemin son zamanlarda yapıldığını ve hala devam ettiğini ifade etmek için. Örnek: She has been working overtime all week. 3. Bir eylemin gelecekte de devam edeceğini ifade etmek için. Örnek: We will have been living in this house for 10 years next month.

Present Perfect Continuous Tense Örnek Cümleler

1. I have been studying for my final exams all week. 2. He has been playing basketball since he was a child. 3. They have been living in Japan for 2 years. 4. She has been working on this project for 3 months. 5. We have been waiting for the train for over an hour. 6. He has been practicing his guitar every day for a year. 7. They have been swimming in the pool all day. 8. We have been planning our vacation for months. 9. She has been cooking dinner for the family since 5 o’clock. 10. I have been running every morning for the past month.

Sonuç

Present Perfect Continuous Tense, İngilizce öğrenirken öğrenilmesi önemli bir konudur. Bu zaman, bir eylemin geçmişte başladığını ve hala devam ettiğini ifade eder. Bu yazıda, sizlere Present Perfect Continuous Tense hakkında daha fazla bilgi vermek ve örnek cümleler sunmak için çaba gösterdik. Umarız bu yazı, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yardımcı olmuştur.