Deprem Nedeni ile Hasar Tespiti İçin Dava Dilekçe Örneği Dilekçe Sepeti
Deprem Nedeni ile Hasar Tespiti İçin Dava Dilekçe Örneği Dilekçe Sepeti

Giriş

Sigorta, birçok kişi için hayati öneme sahip bir konudur. Ancak, sigorta şirketleri bazen hizmet başlangıç tarihini yanlış beyan edebilirler veya sigorta sözleşmesinde belirtilen hizmetleri sağlamayabilirler. Bu durumda, sigorta hizmet başlangıcı tespit davası açmak gerekebilir. Bu yazıda, sigorta hizmet başlangıcı tespit davası dilekçe örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Dava Nedir?

Sigorta hizmet başlangıcı tespit davası, sigorta şirketinin sigortalının hizmet başlangıç tarihini yanlış beyan etmesi veya sigorta sözleşmesinde belirtilen hizmetleri sağlamaması durumunda açılan bir davadır. Bu davada, sigortalı sigorta şirketinin sözleşmeye uygun olarak hizmet vermeye başladığı tarihi belirlemek istemektedir.

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Sigorta hizmet başlangıcı tespit davası dilekçesi, mahkemeye sunulan resmi bir belgedir. Bu dilekçe, davanın açılmasına neden olan olayın özetini, delilleri ve talepleri içermelidir. Ayrıca, dilekçede davalı sigorta şirketinin adres ve iletişim bilgileri de yer almalıdır.

Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıda, sigorta hizmet başlangıcı tespit davası dilekçesi örneği verilmiştir: [MAHKEME ADI] [MAHKEME ADRESİ] [DAVA TARİHİ] Dava Konusu: Sigorta Hizmet Başlangıcı Tespit Davası Davacı: [Davacının Adı, Soyadı, Adresi, Telefon Numarası] Davalı: [Davalının Adı, Soyadı, Adresi, Telefon Numarası] OLAY ÖZETİ: [Davacı], [tarih] tarihinde [davalı] sigorta şirketi ile [sigorta poliçesi numarası] numaralı sigorta poliçesi imzalamıştır. Ancak, [davalı] sigorta şirketi poliçede belirtilen hizmetleri sağlamamış ve hizmet başlangıç tarihini yanlış beyan etmiştir. Bu nedenle, [davacı] sigorta hizmet başlangıç tarihini tespit etmek için dava açmak zorunda kalmıştır. DELİLLER: 1. [Sigorta poliçesi] 2. [Sigorta şirketi ile yapılan yazışmalar] 3. [Sigorta şirketinden istenen belgeler] TALEP: Bu nedenle, [davalı] sigorta şirketinin [tarih] tarihinde [davacı] tarafından imzalanan [sigorta poliçesi numarası] numaralı sigorta poliçesi kapsamında hizmet vermeye başlama tarihini tespit etmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, [davalı] sigorta şirketinin mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini ödemesini talep ediyoruz. SONUÇ: Yukarıdaki nedenlerle, saygıdeğer mahkemenizden talep ve karar verilmesini arz ederiz. [İmza] [Davacının Adı, Soyadı]

Örnek 1

Bir örnek senaryo düşünelim. Ahmet, bir araç sigortası yaptırmıştır. Poliçede belirtilen hizmetlerin zamanında sağlanmadığını fark eden Ahmet, sigorta şirketinin hizmet başlangıç tarihini yanlış beyan ettiğini düşünmektedir. Bu nedenle, Ahmet sigorta hizmet başlangıcı tespit davası açmak istemektedir. Ahmet, yukarıdaki dilekçe örneğini kullanarak mahkemeye başvurabilir.

Örnek 2

Başka bir örnek senaryo düşünelim. Ayşe, sağlık sigortası yaptırmıştır. Ancak, sigorta şirketi sağlık hizmetlerini zamanında sağlamamış ve hizmet başlangıç tarihini yanlış beyan etmiştir. Ayşe, sigorta hizmet başlangıcı tespit davası açmak istemektedir. Ayşe, yukarıdaki dilekçe örneğini kullanarak mahkemeye başvurabilir.