Üniversite Öğrenci işleri transkript isteme dilekçe örneği
Üniversite Öğrenci işleri transkript isteme dilekçe örneği

Çalışma İzni İptal Dilekçesi Nedir?

Çalışma izni iptal dilekçesi, yabancı uyruklu bir çalışanın Türkiye’deki çalışma izninin iptali için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunması gereken resmi bir belgedir. Şirketlerin çeşitli sebeplerle çalışma izni iptali talebi olabilir ve bu durumda çalışanın istifa etmesi ya da işten çıkarılması yeterli olmaz. Çalışma izni iptal dilekçesi, işveren tarafından doldurulup imzalandıktan sonra çalışan tarafından ilgili kuruma sunulur.

Çalışma İzni İptal Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki örnekte ABC Şirketi’nin çalışma izni iptal dilekçesi yer almaktadır: [ABC Şirketi Logosu] T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YABANCI İŞÇİ İŞLEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Çalışma İzni İptali Talebi Sayın Yetkili, Şirketimizde çalışmakta olan [ÇALIŞANIN ADI SOYADI], [UYRUK], [ÇALIŞMA İZNİ NUMARASI] numaralı çalışma izni ile Türkiye’de çalışmaktadır. Ancak, [SEBEP BELİRTİLMELİDİR] sebebiyle çalışma izninin iptal edilmesi gerektiğini talep etmekteyiz. [ÇALIŞANIN ADI SOYADI]’nın çalışma izninin iptal edilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, [ŞİRKET YETKİLİSİ İMZASI] [ŞİRKET YETKİLİSİ ADI SOYADI] [ŞİRKET UNVANI]

Çalışma İzni İptal Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Çalışma izni iptal dilekçesi, işveren tarafından doldurulup imzalandıktan sonra çalışan tarafından ilgili kuruma sunulmalıdır. Dilekçe, resmi bir belgedir ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir. Aşağıdaki hususlara dikkat ederek çalışma izni iptal dilekçesi doldurulabilir: – Dilekçede, şirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası yer almalıdır. – Çalışanın adı, soyadı, uyruğu ve çalışma izni numarası dilekçede belirtilmelidir. – Çalışma izninin iptal edilmesi gerektiren sebep açık bir şekilde belirtilmelidir. – Şirket yetkilisi tarafından imzalanmalı ve şirketin kaşesi basılmalıdır.

Çalışma İzni İptal Dilekçesi Örnekleri

Aşağıdaki örneklerde farklı sebeplerle çalışma izni iptal dilekçesi yer almaktadır: Örnek 1: [ŞİRKET LOGOSU] T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YABANCI İŞÇİ İŞLEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Çalışma İzni İptali Talebi Sayın Yetkili, Şirketimizde çalışmakta olan [ÇALIŞANIN ADI SOYADI], [UYRUK], [ÇALIŞMA İZNİ NUMARASI] numaralı çalışma izni ile Türkiye’de çalışmaktadır. Ancak, [ÇALIŞANIN ADI SOYADI]’nın işine uyumsuzluk nedeniyle çalışma izninin iptal edilmesi gerektiğini talep etmekteyiz. [ÇALIŞANIN ADI SOYADI]’nın çalışma izninin iptal edilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, [ŞİRKET YETKİLİSİ İMZASI] [ŞİRKET YETKİLİSİ ADI SOYADI] [ŞİRKET UNVANI] Örnek 2: [ŞİRKET LOGOSU] T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YABANCI İŞÇİ İŞLEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Çalışma İzni İptali Talebi Sayın Yetkili, Şirketimizde çalışmakta olan [ÇALIŞANIN ADI SOYADI], [UYRUK], [ÇALIŞMA İZNİ NUMARASI] numaralı çalışma izni ile Türkiye’de çalışmaktadır. Ancak, [ÇALIŞANIN ADI SOYADI]’nın şirketimizdeki iş sürecindeki performansı yetersiz olduğundan dolayı çalışma izninin iptal edilmesi gerektiğini talep etmekteyiz. [ÇALIŞANIN ADI SOYADI]’nın çalışma izninin iptal edilmesi için gereken işlemlerin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla, [ŞİRKET YETKİLİSİ İMZASI] [ŞİRKET YETKİLİSİ ADI SOYADI] [ŞİRKET UNVANI]

Sonuç

Çalışma izni iptal dilekçesi, şirketlerin yabancı uyruklu çalışanların Türkiye’deki çalışma iznini iptal etmek için sundukları resmi bir belgedir. Dilekçenin doğru şekilde doldurulması ve işveren tarafından imzalanması gerekmektedir. Yukarıdaki örneklerde, farklı sebeplerle çalışma izni iptal dilekçesi örnekleri yer almaktadır. İşverenler, bu örnekleri kullanarak kendi dilekçelerini hazırlayabilirler.