Apartman Gelir Gider Tablosu (Excel) Hesaplama Örneği Btwtr
Apartman Gelir Gider Tablosu (Excel) Hesaplama Örneği Btwtr

Apartman Aylık Gelir Gider Tablosu Örneği

Apartman yönetimi, apartmanın finansal durumunu takip edebilmek için aylık gelir gider tablosu hazırlamalıdır. Bu tablo, apartmanın gelirlerini ve giderlerini detaylı bir şekilde gösterir ve yönetim kurulu üyelerinin alacakları kararlar için önemli bir veri kaynağıdır.

Gelir Kalemleri

Apartmanın gelirleri, genellikle aidat ve diğer gelirlerden oluşur. Aidat, apartman sakinlerinin belirli bir dönem için ödediği tutardır ve apartmanın en önemli gelir kaynağıdır. Diğer gelirler ise apartmanın ortak kullanım alanlarının kiralanması veya diğer hizmetlerden elde edilen gelirlerdir.

Aidatların Kaydı

Aidatların kaydı, apartmanın finansal durumunu takip etmek için oldukça önemlidir. Aidatların kaydı, her ayın başında güncelleştirilmelidir ve kaydedilen tutarlar apartmanın banka hesabına yatırılmalıdır. Aidatların kaydı için apartman yönetimi, Excel veya benzeri bir program kullanarak bir tablo hazırlayabilir.

Diğer Gelirlerin Kaydı

Diğer gelirlerin kaydı da aidatların kaydı gibi yapılmalıdır. Apartman yönetimi, kiralamalardan veya diğer hizmetlerden elde edilen gelirleri kaydederek, apartmanın gelirlerini daha detaylı bir şekilde takip edebilir. Bu gelirlerin kaydı da Excel veya benzeri bir program kullanılarak yapılabilir.

Gider Kalemleri

Apartmanın giderleri de gelirleri gibi detaylı bir şekilde kaydedilmelidir. Apartmanın giderleri, genellikle aidat harcamaları, bakım onarım giderleri ve diğer giderlerden oluşur.

Aidat Harcamalarının Kaydı

Apartman yönetimi, aidatların harcanması için ayrılan bütçeyi takip etmelidir. Aidat harcamaları, apartmanın ortak kullanım alanlarının temizliği, elektrik, su, doğalgaz, asansör bakımı gibi kalemlerde harcanır. Bu harcamaların kaydı da aidatların kaydı gibi yapılabilir.

Bakım Onarım Giderlerinin Kaydı

Apartmanın bakım onarım giderleri, apartmanın fiziksel durumunu korumak için yapılan harcamalardır. Apartman yönetimi, bakım onarım giderlerini kaydederek, apartmanın bakım onarım ihtiyaçlarını belirleyebilir ve buna göre harcama planlaması yapabilir.

Örnek Aylık Gelir Gider Tablosu

Aşağıda yer alan tablo, apartmanın aylık gelir giderlerini göstermektedir. Bu tablo, apartman yönetimi tarafından Excel veya benzeri bir program kullanılarak hazırlanabilir.

Gelirler Tutar
Aidat 10.000 TL
Kiralamalar 2.000 TL
Diğer Gelirler 500 TL
Giderler Tutar
Aidat Harcamaları 9.000 TL
Bakım Onarım Giderleri 3.000 TL
Diğer Giderler 1.000 TL
Toplam 14.500 TL

Örnek Aylık Gelir Gider Tablosu Analizi

Aşağıda yer alan tablo, yukarıdaki aylık gelir gider tablosunun analizini göstermektedir. Bu analiz, apartman yönetimi tarafından yapılarak, apartmanın finansal durumunu daha detaylı bir şekilde takip etmek için kullanılabilir.

Gelirler Tutar Yüzde
Aidat 10.000 TL 69%
Kiralamalar 2.000 TL 14%
Diğer Gelirler 500 TL 3%
Giderler Tutar Yüzde
Aidat Harcamaları 9.000 TL 62%
Bakım Onarım Giderleri 3.000 TL 21%
Diğer Giderler 1.000 TL 7%
Toplam 14.500 TL 100%

Yukarıdaki analiz, apartmanın en büyük gelir kaynağının aidat olduğunu ve en büyük gider kaleminin aidat harcamaları olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler, yönetim kurulu üyelerinin alacakları kararlar için önemli bir veri kaynağıdır.